ร่วมงานกับเรา

ข้อมูลเบื้องต้น

คุณสมบัติเบื้องต้น
•  ผู้สมัครจะต้องเป็นเพศ ชาย อายุ 20 – 30 ปี
•  ผู้สมัครจะต้องผ่านการเกณฑ์หารเรียบร้อยแล้ว
•  ระดับการศึกษา ม.6 ,ปวช ขึ้นไป หรือเทียบเท่า 
•  ใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ เช่น Microsoft Word Excel 
•  มีความสามารถในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
•  สามารถวิเคราะห์และแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์
•  ลำดับความสำคัญของงานแต่ละชิ้นได้  และทำงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
•  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม
•  มีมารยาททางสังคมและประพฤติตนเหมาะสมตามกาลเทศะ
•  สามารถทำงานได้ สัปดาห์ละ 6 วัน
•  เวลาเข้างาน 9.00 น. – 18.00 น.

สวัสดิการ

คุณสมบัติเบื้องต้น
•  เบี้ยขยัน
•  ประกันสังคม
•  ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือในการเดินทาง
•  อาหารเช้า – อาหารกลางวัน
•  มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
•  เงินโบนัสตามผลงาน
•  ปรับค่าจ้างประจำปี
•  ค่าล่วงเวลา 

สถานที่ปฏิบัติงาน

บริษัท ไลท์ฟาร์าม ( ประเทศไทย ) จำกัด 55/43 ตลาดน้ำสำเพ็ง 2 ถนนกัลปพฤกษ์  ราชพฤกษ์ บางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ตำแหน่งงาน

เจ้าหน้าที่ Graphic Designer

เจ้าหน้าที่ Graphic Designer

รายละเอียดของงาน ( Part-time , งานประจำ )  จำนวน 2 อัตรา

•  รับผิดชอบงานออกแบบผลิตภัณฑ์ ออบแบบแผ่นพับ ใบปลิว งานพิมพ์
•  ออกแบบหน้าเว็บไซด์ของบริษัท
•  ถ่ายรูปผลิตภัณฑ์ ตกแต่งรูปภาพ
•  ออกแบบแบนเนอร์ต่างๆ 
•  ออกแบบสื่อทางการตลาด ออกแบบวื่อโปรโมชั่นต่างๆ
•  มีทักษะการถ่ายภาพ และรับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเพิ่มเติม

•  เพศชาย / หญิง อายุ 20 – 30 ปี
•  วุฒิ ปวส ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
•  ไม่จำกัดประสบการณ์การทำงาน
•  สามารถใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop , Adobe Illustrator
•  มีความคิดสร้างสรรค์ ด้านการออกแบบสื่อโฆษณาได้เป็นอย่างดี
•  มีความขยัน ความคิดริเริ่ม ไอเดียไร้ขอบเขต สามารถเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้
•  มีคุณสมบัติการทำงานเป็นทีม สามารถสื่อสาร ติดต่อประงานงานกับทีมงานได้
•  มีความยืดหยุ่นตามสถานะการณ์ และมีความอดทนแรงกดดันได้เป็นอย่างดี
•  ถ้ามีความสามารถทางด้าน MultiMedia ( Adobe After Effect , Adobe premiere , Sony Vegas ) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

อัตราคาตอบแทน

ตามตกลง

ขั้นตอนการสมัครงาน

ส่งอีเมลประวัติส่วนตัวของคุณที่หน้าติดต่อเราในฟอร์มที่ให้กรอก แล้วทำการกดปุ่มส่งข้อมูล
เมื่อทางบริษัทได้รับข้อมูลเบื้องต้นแล้วทางบริษัทจะติดต่อกลับไปหาคุณ เพื่อนัดหมายการจัดส่งเอกสารการสมัครงานต่อไป

เจ้าหน้าที่ Social media admin

เจ้าหน้าที่ Social media admin

รายละเอียดของงาน ( Part-time , งานประจำ ) จำนวน 2 อัตรา

•  โพสต์ข่าวสาร / บทความ / ดำเนินกิจกรรม บนสื่อออนไลน์ที่มี
•  เขียนเนื้อหาเกี่ยวกับหรือสนับสนุนสินค้า/บริการในเชิงสร้างสรรค์ (Writing)
•  ดูแลระบบการขายสินค้าทางออนไลน์
•  ให้ข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์
•  Facebook, Line และสื่อต่างๆ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

•  เพศชาย / หญิง อายุ 20 – 30 ปี
•  วุฒิ ปวส ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
•  ไม่จำกัดประสบการณ์การทำงาน ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
•  มีความคิดสร้างสรรค์ ด้านการออกแบบสื่อโฆษณาได้เป็นอย่างดี
•  มีความขยัน ความคิดริเริ่ม ไอเดียไร้ขอบเขต สามารถเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้
•  มีคุณสมบัติการทำงานเป็นทีม สามารถสื่อสาร ติดต่อประงานงานกับทีมงานได้
•  มีความยืดหยุ่นตามสถานะการณ์ และมีความอดทนแรงกดดันได้เป็นอย่างดี
•  ถ้ามีความสามารถทางด้าน Graphic Design (Adobe Photoshop , Adobe Illustrator ) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

อัตราคาตอบแทน

ตามตกลง

ขั้นตอนการสมัครงาน

ส่งอีเมลประวัติส่วนตัวของคุณที่หน้าติดต่อเราในฟอร์มที่ให้กรอก แล้วทำการกดปุ่มส่งข้อมูล
เมื่อทางบริษัทได้รับข้อมูลเบื้องต้นแล้วทางบริษัทจะติดต่อกลับไปหาคุณ เพื่อนัดหมายการจัดส่งเอกสารการสมัครงานต่อไป

พนักงานแพ็คสินค้า Packing

พนักงานแพ็คสินค้า Packing

รายละเอียดของงาน ( Part-time , งานประจำ ) จำนวน 1 อัตรา

•  จัดสินค้าแพ็คลงซอง ตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งมา 
•  ตรวจสอบรายละเอียดให้ตรงและถูกต้อง
•  ตรวจเช็คสินค้า/แพ็ค/บรรจุหีบห่อ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

•  เพศชาย อายุ 20 – 30 ปี
•  วุฒิ ม.3 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
•  มีความขยัน อดทน รับผิดชอบ
•  สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้
•  มีคุณสมบัติการทำงานเป็นทีม สามารถสื่อสาร ติดต่อประงานงานกับทีมงานได้
•  มีความยืดหยุ่นตามสถานะการณ์ และมีความอดทนแรงกดดันได้เป็นอย่างดี

อัตราคาตอบแทน

ตามตกลง

ขั้นตอนการสมัครงาน

ส่งอีเมลประวัติส่วนตัวของคุณที่หน้าติดต่อเราในฟอร์มที่ให้กรอก แล้วทำการกดปุ่มส่งข้อมูล
เมื่อทางบริษัทได้รับข้อมูลเบื้องต้นแล้วทางบริษัทจะติดต่อกลับไปหาคุณ เพื่อนัดหมายการจัดส่งเอกสารการสมัครงานต่อไป