บริษัทไลท์ฟาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด

หลอดไฟแอลอีดี-Lightfarm5-2

บริษัทไลท์ฟาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ไลท์ฟาร์ม ( ประเทศไทย ) จำกัด ได้ก่อตั่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ คิดค้น ออกแบบ ผลิต และจัดจำหน่ายโคมไฟภายนอกอาคารและโคมไฟภายในอาคาร หลอดไฟแอลอีดี โคมไฟโศล่าเซลล์ และ ไฟประดับตกแต่ง เน้นคุณภาพดี และให้ประสิทธิ์ภาพแสงสูง ภายใต้เครื่องหมายการค้า ” LIGHTFARM “

ไลท์ฟาร์ม มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ LED ที่มีคุณภาพ รวมถึงบุคลากร เพื่อนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณ เราคิดค้นและสร้างสรรค์คุณค่าที่สูงสุด เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคุณ ภายใต้สโลแกน “ มาตรฐานและความจริงใจ สำคัญที่สุด  ”

ปัจจุบัน ไลท์ฟาร์าม มีสินค้ามาตรฐานพร้อมจำหน่ายมากกว่า 200 รายการ รวมทั้งโคมไฟภายนอกและโคมไฟภายในอาคาร หมวดโคมไฟต่างๆ ไฟประดับ มีดังนี้

ของดีต้องโซล่าฟาร์ม

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาพลิตภัณฑ์แสงสว่าง

ดวงโคมไฟฟ้า โคมไฟโซล่าเซลล์ ไฟประดับตกแต่ง ที่เน้นประสิทธิ์ภาพสูง ประหยัดพลังงาน และ คุณภาพดีและคงทนตามสภาพการใช้งาน บริษัทไลท์ฟาร์ม ( ประเทศไทย ) จำกัด ได้ใช้เทคโนโลยี่ และ ซอร์ฟแวร์ต่างๆ เพื่อใช้ในการออกแบบ การพัฒนา และการค้นคว้า ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมทั้งได้นำเครื่องจักรที่สมัยในกระบวนการผลิตต่างๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์ ที่เราผลิตและจัดจำหน่ายเป็นที่ยอมต่อลูกค้าทั่วประเทศ

เป็นเวลาหลายปีที่ผ่านมาสินค้าของไลท์ฟาร์ามยังคงเน้นประสิทธิ์ภาพ มาตรฐาน และคุณภาพเป็นหัวใจหลักสำคัญ สินค้าโคมไฟของเรามีการออกแบบให้เหมาะสมต่อการเลือกใช้ เพื่อนำไปใช้งานตามความต้องการของลูกค้า 

 

 

หลอดไฟแอลอีดี ไลท์ฟาร์าม
มีลักษณะเฉพาะ เราสามารถออกแบบเพื่อพัฒนาโคมไฟใหมๆ อย่างต่อเนื่อง นำมาซึ่งโคมไฟที่เน้นคุณภาพสูง ในราคาที่สมเหตุสมผล เป็นที่ยอมรับโดย ดีไซน์เนอร์ สถาปนิก วิศวกร และ ลูกค้าโครงการต่างๆประเทศ

เป็นเวลาหลายปีที่ผ่านมาสินค้าของไลท์ฟาร์ามยังคงเน้นประสิทธิ์ภาพ มาตรฐาน และคุณภาพเป็นหัวใจหลักสำคัญ สินค้าโคมไฟของเรามีการออกแบบให้เหมาะสมต่อการเลือกใช้ เพื่อนำไปใช้งานตามความต้องการของลูกค้า

ฉันรักไลท์ฟาร์ม

พัฒนาผลิตภัณฑ์แสงสว่าง
ดวงโคมไฟฟ้า โคมไฟโซล่าเซลล์ ไฟประดับตกแต่ง ที่เน้นประสิทธิ์ภาพสูง ประหยัดพลังงาน และ คุณภาพดีและคงทนตามสภาพการใช้งาน บริษัทไลท์ฟาร์ม ( ประเทศไทย ) จำกัด ได้ใช้เทคโนโลยี่ และ ซอร์ฟแวร์ต่างๆ เพื่อใช้ในการออกแบบ การพัฒนา และการค้นคว้า ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมทั้งได้นำเครื่องจักรที่สมัยในกระบวนการผลิตต่างๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์ ที่เราผลิตและจัดจำหน่ายเป็นที่ยอมต่อลูกค้าทั่วประเทศ

 

LIGHTFARM

สินค้าโคมไฟภายใต้เครื่องหมายการค้า “LIGHTFARM” ได้เป็นที่ยอมรับจากลูกค้าทั่วประเทศ ทำให้เราเรามีชื่อเสียงทางด้าน ไฟแอลอีดี คุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับ ในราคาที่สมเหตุสมผล และการรับประกันดวงโคมไฟ และให้บริการเรื่องการออกแบบแสงสว่างสำหรับลูกค้าโครงการ 
“ มาตรฐานและความจริงใจ สำคัญที่สุด  ” คือคำมั่นสัญญาจากเราที่จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้คุณ เรามีความภูมิใจและยินดี เป็นส่วนหนึ่ง ในอุตสาหกรรมโคมไฟแอลอีดี คุณภาพชีวิต และลดการใช้พลังงาน เพิ่มประสิทธิ์ภาพความสว่าง ความยั่งยืน และความคงทนแก่ผู้ใช้งาน

ไลท์ฟาร์มเราคือคำตอบสุดท้าย

ไฟประดับ ไฟตกแต่งแอลอีดี

• ไฟกระพริบ – ไม่กระพริบ
• ไฟเชอรี่แอลอีดี
• ชุดไฟดาวตก
• หลอดไฟงานวัด
• ชุดไฟตาข่าย
• ไฟต้นไม้
• ชุดไฟสายยาง
• ชุดไฟแฟนซีแอลอีดี
• ชุดไฟปิงปอง
• ไฟเลเซอร์
• ป้ายไฟวิ่งแอลอีดี
• ไฟสายแพร

โคมไฟแอลอีดี

โคมไฟแอลอีดี
• ชุดโคมไฟฟลัดไลท์
• โคมไฟพกพา
• โคมไฟหัวเสา
• โคมไฟถนน
• โคมไฟกิ่ง
• ชุดไฟนอนนา
• โคมไฟสปอร์ตไลท์
• โคมไฟไฮเบย์
• โคมไฟสนาม
• ชุดโคมไฟโรงงาน
• ชุดไฟโซล่าเซลล์

เป็นเวลาหลายปีที่ผ่านมาสินค้าของไลท์ฟาร์ามยังคงเน้นประสิทธิ์ภาพ มาตรฐาน และคุณภาพเป็นหัวใจหลักสำคัญ สินค้าโคมไฟของเรามีการออกแบบให้เหมาะสมต่อการเลือกใช้ เพื่อนำไปใช้งานตามความต้องการของลูกค้า