โคมไฟถนน เสาไฟ
LIGHTFARM

โคมไฟถนน เสาไฟ ชุดโคมไฟแอลอีดี
ไฟส่องถนน ไฟส่องทาง

STREET LIGHT LED

โคมไฟถนน เสาไฟ เลือกใช้ชิปแอลอีดีคุณภาพสูง ให้แสงสว่างได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ด้วย LENS กระจายแสงที่ออกแบบมาให้ช่วยเพิ่มแสงสว่าง และให้แสงที่นุ่มนวลครอบคลุมพื้นที่ที่ต้องการแสงสว่าง สามารถปรับองศาโคมได้ได้อย่างที่ต้องการ เหมาะกับทุกสภาพถนน

โคมไฟถนน Street Light Led

ทำไมต้องติดตั้งไฟโคมถนนตามข้างทาง?

    การติดตั้งโคมไฟถนนมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในสัญจรบนท้องถนนในยามค่ำคืน แสงสว่างจะทำให้การมองเห็นชัดเจนมากขึ้นหรือเทียบเท่าในตอนกลางวัน และสามารถสังเกตเห็นเส้นทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    การติดตั้งโคมไฟถนนในบริเวณทางแยก ทางโค้ง และจุดที่มีความสำคัญ ความสว่างของแสงไฟจะช่วยให้มีความปลอดภัยมากขึ้น นอกจากนี้แสงสว่างของโคมไฟถนนยังมีประโยชน์มากกับพื้นที่เขตชุมชนหรือในพื้นที่ตัวเมืองในด้านของความปลอดภัย เพราะจะช่วยป้องกันการเกิดอาชญากรรมยามค่ำคืนอีกด้วย 

หลักการออกแบบโคมไฟถนนคือ 

   การมีแสงสว่างใช้ในช่วงเวลาค่ำคืน เพื่อเป็นการช่วยให้มีความสามารถในการมองเห็นที่ดี รวดเร็ว และถูกต้อง

โดยประโยชน์ของโคมไฟถนนมีดังนี้

-เพื่อความปลอดภัยของผู้สัญจรตอนกลางคืน 
-เพื่อป้องการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดจาก ความมืดทำให้มองไม่เห็นสิ่งต่างๆ
-เพื่อเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมตอนค่ำคืนให้มีความปลอดภัยมากขึ้น 
-เพื่อช่วยป้องกันการเกิดอาชญากรรมกับผู้คนที่สัญจรตอนกลางคืน

   จากประโยชน์ดังกล่าว จะสังเกตุได้ว่า โคมไฟถนนนั้นจะเน้นในด้านการส่องสว่างลดความมืดในพื้นที่เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้คนในท้องถนน

การติดตั้งไฟถนน

หลักการพิจารณาการติดตั้งโคมไฟถนน มี 2 แบบ คือ

การติดตั้งในลักษณะต่อเนื่อง (Continuous Lighting) การติดตั้งไฟถนนในลักษณะต่อเนื่องยาวตามแนวถนน

การติดตั้งเฉพาะบริเวณ (Specific Lighting) การติดตั้งเฉพาะพื้นที่ เช่น สะพาน ทางแยก บริเวณที่อาจก่อให้เกิดอันตรายในช่วงกลางคืน เป็นต้น

     ดังนั้นจากที่กล่าวมา การใช้โคมไฟถนนจึงมีความจำเป็นกับผู้ที่สัญจรไปมา และต้่องใช้แสงสว่างในยามค่ำคืน แต่อย่างไรก็ตามการใช้โคมไฟถนนให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดต้องคำนึงถึงลักษณะการติดตั้งในแต่ละพื้นที่ ซึ่งในแต่ละที่นี้มีความจำเป็นที่แตกต่างกัน รวมถึงการพิจารณาข้อจำกัดและปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการใช้งาน เช่นระยะความห่างของโคมไฟถนน และคุณภาพของโคมไฟถนนเป็นต้น ซึ่งทางไลท์ฟาร์มจึงคำนึงถึงคุณภาพ คัดสรรแต่ของที่ดีมีคุณภาพเสมอ เพื่อความปลอดภัยแก่ทุกคน